24 Mart 2016 Perşembe

OTOİMMÜN HASTALIKLARDAN MS' E HOMEOPATİK YAKLAŞIM


MS ' HASTALIĞI NEDİR ?Multiple Skleroz ; beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır.
Nörotravma nın ardından genç erişkinlerde en sık görülen nörolojik bozukluktur. Sadece ABD 'de yaklaşık 350.000-400.000 doktorlarca tanı konmuş kişi vardır. Hastalığın nedeni daha tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, genetik ve çevresel etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığına inanılmaktadır. Çeşitli tipleri olsa da tümü merkezi sinir sisteminin (MSS) yangısı enflamasyonu ) ile nitelenir ve miyelinsizleşme (sinir dokusunu saran özel miyelin  proteinin bağışıklık sistemince yok edilmesi) ile ilerlemektedir.  Başka bir deyişle MS, MSS'nin miyelinsizleşmesini ve yangısını içeren bir özbağışıklık hastalığıdır. Özbağışıklık; kısaca bağışıklık sisteminin kişinin kendi hücrelerini tanıyamaması, bunun sonucunda vücuda yabancı madde sanıp yok etmeye çalışması ve sonuç olarak vücudun kendi kendine zarar vermesi olarak açıklanabilir. MS'de ise bağışıklık sisteminin tanıyamadığı bağıştıranlar  (antijen) miyalinlerdir. (miyelin baz proteini ve myelin oligodendrosit glikoprotein gibi). MS hastalığında bağışıklık sistemde asıl sorumlu tutulan bağışıklık sistemi hücreleri ise T-hücreleri'dir.


MS, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki (immün sistem ) savunma amaçlı gözelerin, nedeni daha anlaşılamamış bir şekilde, sinir hücrelerinin (nöronlar) çevresinde bulunan myelin kılıfını (buna bir nevi yağlı bir zar katmanı diyebiliriz) vücuda yabancı bir bağıştıran olarak algılamasıyla yok etmeye çalışmasıdır. Bu durum da, çeşitli sinir sistemi belirtilerini ortaya çıkarır. Bu belirtiler geçici olup, hastalığın düzeyine göre iz bırakabilir ya da bırakmadan ortadan kaybolabilirler. 
Hastalığın adı iki sözcükten oluşmaktadır:
1.   Multipl: Bir ya da daha çok bölgede etkin olup, bir veya daha çok belirti (semptom) vermesi.
2.   Skleroz: Vücudun savunma gözelerinin myelin kılıfına saldırması sonucu, bu kılıfı sertleştirerek işlevsiz duruma getirmesi.
Bu skleroz sonucunda plak adı verilen doku bozukluğunun oluşması MS'i oluşturur.
Hastalığın ilerlemesi alevlenmeler ve iyileşmeler biçimindedir. Yine hastalığın düzeyine göre bu döngü süreleri değişiklik gösterir.
Hastalığın etkilediği kişiler çoğunlukla 20-40 yaş arası erişkinlerdir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla iki katıdır. Hastalığın coğrafyası da, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genişler. Daha çok Kuzey Avrupa'da yaygındır.
kaynak : wikipedia
HOMEOPATİK YAKLAŞIM
MS nöronların çevresindeki miyelin kılıfa saldırarak yaralar oluşmasına neden olur. Miyelin doku sadece koruyucu değil, aynı zamanda nöronlar arasında sinyal aktarımında da görev alan bir dokudur. Bunun aşınması sinirler arasındaki sinyal geçişlerini de engeller. Bazı hastalarda enfeksiyon, travma yada yoğun fiziksel efor sonrası tetiklendiği bildirilmiştir. Sigara kullanımı, stres, güneş ışığı ve D vitamini eksikliği ile de ilişkilendirilmiştir.
    Ms vakalarında öncelikle ;
1. Yapısal Remedi (Similimum):
  •   Hastada bir fark yaratmak için semtomlara ve mental tabloya tamamen uyan bir     Yapısal remedi bulunmaya çalışılır.
  •   Remedi gerekli tepkiyi almak için sık sık tekrarlanır. (hastanın duyarlılığına göre)
  •   Tepki aldıkça gözlemlere göre potens arttırılır.
 2. Antimiyazmatik Remedi:
       Tedavinin ilerlemesi için miasmatik remedilerin kullanılması gerekebilmektedir.

MS ' de sıklıkla kullanılan remedylere örnekler :

Önemli Not: Bilgiler Homeopati konusunda uzman olmuş kişilere yöneliktir. Homeopatınıza danışmadan hiç bir remedy kullanmayınız. Remedy kullanmak için bu bilgiler yeterli değildir.

CAUSTİCUM (KOSTİK): Hahnemann'ın geliştirdiği bir remedidir. kalsium ve potasyum içerir.)
MS 'de causticuma uyan ve  bakılacak semptomlar :
Yırtıcı ve çekici ağrılar, felçli bölgeler. Felç lokal olarak ekstremitelerde, ses tellerinde, dilde, göz kapaklarında, yüzde, idrar kesesinde görülebilir. His kayıpları vardır.
Kıvılcımlı, bozuk görme, koyu lekeler görme.  
Ptosis(sarkık göz kapağı), göz kaslarında felç.
Huzursuz bacaklar, güçsüz ayak bilekleri.
Yatağın sıcaklığı iyi gelir.
Hapşırma ve öksürmede idrar kaçırma, idrarı yavaş yapma ya da tam yapamama.

GELSEMİUM SEMPERVIRENS (GELS. sarı yasemin .zehirli bir bitki. Striktin'e benzer alkolit içerir.)
Vakada uyuşmuş bir görüntü. Çeşitli derecelerde motor sistem felçleri görülebilir. Göz, boğaz, larinks, ekstremite kaslarında felç.
Kas güçsüzlüğü, koordinasyon eksikliği. Tamamen rahatlamış gevşemiş bir  görüntü.
Ptosis, gözkapasını zor açabilme, dumanlı görüntü, çift görme. Karanlık görme. Göz nevraljisi.
 İdrar kesesinde kısmi felç. İdrar temiz ve çok miktarda, idrarla birlikte üşüme titreme ve kas krampları. 

OXALIC ACID ( Etandioik asit , toksik organik bir bileşik. )
MS beyinde ve arka omurgadadır. Değişik bölgelerde vurucu, sarsıcı ağrıları vardır.. Kaslarda güçsüzlük. Duyularda zayıflık, hissizlik. Hissizlikle birlikte bel ağrısı. Kısmi motor felçlerle birlikte yoğun bölgesel ağrılar. Hareket ve ağrıları düşünmek kötüleştirir. Hissizlik ve karıncalanma şikayetleri periyodik tekrar eder.

PHOSPHORUS ( Phos. Fosfor. atom no 15 olan element. Çevreden aldığı enerjiyi yansıtan element . )
Yoğun güçsüzlük, titreme, komple felç durumu vardır. Lokomotor uyum bozukluğu. Eller ve kollar hissizdir. Hareket etmek titremesini arttırır.Bir cismi tutamaz. Dış etkilere yoğun duyarlılık ve tepkisi vardır. (ışık, dokunma, ses, şimşek,) Gözünün önünde siyah noktalar uçuyor gibi görüntüler olur .  

NATRUM MURIATICUM ( Nat.M. tuz . NaCl . Sodyum Clorür,mineral )
Diz bağlarında çekilme. Eklemler zayıftır ve çabuk döner. Bacaklar soğuktur. Kan başta, göğüste ya da midede toplanmıştır. Gözler morarmış gibidir. Göz kapakları ağır, kaslar zayıf ve katıdır. Kıvılcımlar ve alevli zig zag çizgiler görür. Çift ya da bulanık görebilir. Hasta güçsüz ve çok zayıftır. Üzüntü, korku, kızgınlık ve teselli kötüleştirir. Dış etkenlere hassastır.

ARGENTIUM NITRICUM (Arg Nit. Gümüş Nitrat )
Koordinasyon ve kontrol kaybı vardır ama denge isteği vardırEtkilenen bölgelerde titreme vardır. Önemli rubric büyük bir tatlı iştahı bulunmaktadır. Etkilenen mukoz dokularda cerahatli akıntı ve batıcı ağrıları  vardır. Görüntü sanki bakışı bir cisimde sabit tutamayacakmış gibi büyüyor hissi vermektedir. Hasta gözlerinin önünde noktalar görmektedir. Görüntü net değildir. Gözleri kapalı yürüyemez. Genel bir titreme ve zayıflığı vardır. Mental semptomlarında paraliz vardır. Baldırlar güçsüz ve katıdır, ayağa kalkma ve yürüme düzensizdir.
Kötü gelen ;Sıcak, gece, yemek, soğuk yiyecekler ve duygulanmak
İyi gelen ; Geğirmek, temiz hava, soğuk ve baskı uygulamak.

CONIUM MACULATUM( Baldıran zehiri. )
Yaşlılıktaki durgunluk, zayıflık, güç kaybı, titreme, bacakların ağrılığı, katılığı gibi problemler için yaygın kullanılan bir remedidir.
Güçsüzlük, idrar problemleri, hafıza zayıflığı, görme problemleri durumlarında kullanılır. Görüş karanlık, yapay ışıkta daha kötüdür.
Göz kasları kısmi felçlidir. Eller ağır, yıpranmış, kontrolsüz ve titremektedir.  Parmaklarda his kaybı vardır.
Kötü gelen ;Yatmak, yatakta dönmek, soğuk, fiziksel ya da mental iş yapmak
İyi gelen ;  Karanlık, oruç tutmak, kolları sarkıtmak, hareket ve baskı uygulamak iyi gelir.

PLUMBUM METALICUM ( Kurşun metali )
Kollarda ağrı sonrası başlayan ekstansör kas felçlerinde kullanılır. Bölgesel nevralji ve sinir inflamasyonlarında kullanılır. Çocuklardaki felç ve kas atropisi (körelme) durumlarında kullanılır. Bayılma sonrası ani görüş kaybında kullanılır. Tek bir kasta felç olduğu durumlarda (tek kolunu kaldıramama), zorlanmaya dayalı felçlerde kullanılır. (ör: piyanistlerde görülebilen )

NUX VOMICA  (Nux Vom. Striktin içeren bir bitki )
Heyecanlı, gayretli, çabuk, sinirli, asabi, ince (zayıf) ve zeki insanlardır.
 MS durumunda dokunma ve hareketle daha kötü olan istemsiz sarsıntıları olur. (konvülziyon) Bu sırada bilinç yerindedir.
Kolay üşüyen, açık havayı sevmeyen hastalardır. MS ile birlikte vertigo da görülebilir. Anlık geçici bilinç kayıpları olabilir. Kafa derisi hassas, frontal başağrısı olabilir. Sabahları daha kötü olan ışık hassasiyeti, optik sinir körelmesi görülür.
Mesanede huzursuz spazmodik (kasılma ) hareketleri olabilir. Cinsel aşırılıklardan kötü etkilebilir. Yüzde yanma hissetse de açtığında üşür. Sık sık tuvalet hissi gelse de sürekli kabızlık hali vardır. Bir kısmını yapamadığı hissi vardır.
 Kötü gelen; sabah, yemek, mental iş yapmak, dokunmak, uyarıcılar, kuru soğukhava.            
 İyi gelen ; akşam, dinlenmek, nemli-yağmurlu hava.

TARENTULA HISPANICA  ( zehirli bir örümcek )
Sinirli, sürekli huzursuz, histerik yürümek kötü gelmesine rağmen sürekli hareket eder. Bacakları zayıf ve hissizdir. Müziğe karşı hassastır. Titreme, seğirme ve istemsiz kasılma ve hareketleri vardır.
Kötü gelen ;Hareket, dokunmak ve gürültü

İyi gelen ;  Açık hava ve masaj (rubbing) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder