15 Mart 2016 Salı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR 'a HOMEOPATİK YAKLAŞIM


Öncelikle Otoimmün  (özbağışıklık ) Hastalık NEDİR   ?
Özbağışıklık, otoimmünite veya kendine bağışıklık; bağışıklık sisteminin aşırı 
duyarlılığıyla oluşan tepkilere genel olarak verilen genel addır.
Özbağışıklıkta canlının kendi vücudunda bulunan öz dokuları "yabancı" olarak algılayıp, 
bunlara karşı antikor oluşturarak tanımaz ve dolayısıyla bağışıklık sistemi hücreleri vucudun 
kendi dokularına saldırır.

Otoimmün hastalıkların kaynağı farklı olabilmektedir.
Otoimmün hastalıklar sayıca fazla olmamakla birlikte tamama yakını idiopatiktir,
 yani sebepleri tam olarak ortaya koyulamamıştır. Beyaz kan hücreleri vücudu 
zararlı etmenlere karşı korurlar. Örneğin bakteriler, virüsler, toksinlerkanser 
hücreleri, ve  yabancı kan ve dokular. Bu maddeler antijen içerir. İmmün sis-
tem bu antijenleri yok edecek antikorları üretir.

       Bilim adamları da biliyorlar ki  otoimmün hastalıklar bakteri ya da virüslerin neden olduğu hastalıklar da dahil bir dizi  nedenle tetiklenmiş olabilir.
       Otoimmün hastalıklara yatkınlığı belirleyen bir neden de genetiktir. Genetik yatkınlık varsa tetiklenebilir. Bulaşıcı değildir.
       Bir otoimmün hastalığınız varsa başka bir otoimmün hastalığa daha yakalanma olasılığınız yüksektir. Sizin otoimmün hastalığınız anne, baba ve kardeşlerinizden farklı olabilir.
       Genetik yatkınlık olsa bile dıştan bir etki olmadan otoimmün hastalık başlamaz.
       Bu etkiler; enfeksiyonlar, iyot ya da glüten gibi bazı yiyecekler, sigara, kimyasallar, boyalar ya da ilaçlar gibi bazı toksinler olabilir.
        Sonucunda immün sistem sağlıklı doku ile antijenleri ayırt edemez hale gelir.

Mary Shomon 'adlı Amerikalı bilim insanı  bazı maddeler ve bazı hastalıklar arasında ilişkiler tespit etmiştir:
       Saç boyası ve bazı ilaçlar: lupus
       Silicaya maruz kalma: skleroderma
       Gluten : diyabet
       Mikoplasma : romatoid artrit
       kızamık virüsü : Epstein-Barr
       coxsackie virüsü (ağız, el, ayak hast.) : diyabet
       Sigara : tiroid, lupus, and artrit
       hepatit: multiple skleroz.
       Ayrıca fiziksel travmalar da immün sistem problemlerine yol açabilir.


HOMEOPATİK TEORİYE GÖRE  
        Ana rahmindeyken bebek bütün gıdasını anneden almakta ve anneden gelen maddelere karşı tolerans göstermektedir. Anneden gelen yararlı maddelerin yanında bebeğe, virüs ve bakteriler gibi zararlı maddeler de gelse bebeğin immün sistemi bunlara karşı reaksiyon göstermemektedir. Bu duruma immün  toleransı adı verilir.

          Bu maddeler zamanla çoğalarak zarar vermeye başlayabilirler. İmmün sistemin          savaşmayı unuttuğu ve antikor üretmediği bu tarz   maddeler semptom üretmeye              başladığında, semptomlara göre verilecek homeopatik remediler vücudun tekrar bu          maddelerin zararlı olduklarını  hatırlatarak immün sistemi çalıştırmasını ve                        organizmayı temizlemesini sağlayacaktır. Bu maddelere karşı da antikor üretimi                başlayacaktır. 

Yaygın bilinen bazı otoimmün hastalıklardan bazı örnekler  :
·         Sistemik lupus eritematozus (SLE)
·         Sarkoidoz
·         İdiopatik pulmoner fibrozis
·         Behçet hastalığı
·         Hipogamaglobulinemi
·         Meniere sendromu
·         Juvenil romatoid artritis
·         Kawasaki hastalığı
·         Wilson sendromu
·         Multipl skleroz
·         Ankilozan spondilit

Otoimmün Hastalıkları Tetikleyen Diğer Etmenler;

*Semptomların sürekli baskılanması. Allerji, ateş, ishal gibi semptomların sürekli konvansiyonel ilaçlarla baskılanması.

*Deri problemlerinin steroid ya da non-steroid kremlerle, damlalarla baskılanması. Toksin atma becerisinin durdurulması.

*Bazı organların operasyonla alınması. (Bademcik, safra kesesi, apandisit)

*Yararlı bakterilerin kozmetiklerle ve ilaçlarla yok edilmesi. 

Bu bahsedilen yöntemleri kullanmayı gerektiren problemler ilk ortaya çıktıklarında homeopatik olarak tedavi edilebilselerdi otoimmün hastalıkların ortaya çıkmaları baştan önlenebilecekti. Antibiyotik ve antivirallerin gereksiz kullanımları bu ilaçların gelecekte gereken noktalarda işe yaramalarını da tehlikeye sokmaktadır.
Homeopati ise bakteri ve virüslere saldırarak değil, immün sistemi harekete geçirerek çalışmaktadır. Homeopati de amaç hastanın semptom yapısına en uygun remediyi bulmaktır.

Otoimmün Hastalıklara Homeopatik Yaklaşımlar:

1. Yapısal Remedi (Similimum):
  •   Hastada bir fark yaratmak için semtomlara ve mental tabloya tamamen uyan bir yapısal     remedi bulunmaya çalışılır.
  •   Remedi gerekli tepkiyi almak için sık sık tekrarlanır. (hastanın duyarlılığına göre)
  •   Tepki aldıkça gözlemlere göre potens arttırılır.
2. Antimiyazmatik Remedi:
       Tedavinin ilerlemesi için miasmatik remedilerin kullanılması gerekmektedir.
       Mesela graves hastalığı genellikle Tuberküloz miyazmasını barındırır. Miasmanın belirlenmesi için hastanın ve ailesinin geçmişi incelenir.
       Tuberculinum 1M  Graves'de sıklıkla kullanılan bir remedidir.

3. Baskılanan semptomların ortaya çıkması için hastanın semptomlarına göre remedy kullanılması


Otoimmün hastalıklarda sık kullanılan bazı remedyler:

       Ars., ars-i., calen., carc., cortiso., graph., kali-ar., lach., med., merc., nit-ac.

    psor., rhus-t., syph., thuj.

Bunlar genellikle hastanın immün direncinin arttırılıp baskılanmış semptomların ortaya çıkmalarını sağlar.


NOT :  
Bu sayfadaki bilgiler tedavi amaçlı değil sadece bilgi amaçlıdır. Homeopat'ınıza danışmadan hiç bir remedy kullanmayınız.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder